United Kingdom Track and Field All-Time Lists

SOVIET CHAMPIONSHIPS

First held in 1920 (men) and 1922 (women). The 1963, 1967, 1971, 1975, 1979, 1983 & 1991 (but not the 1986) championships were incorporated in the quadrennial multi-sport "Spartakiad of the Peoples of the USSR" (first held 1955). In some years the middle distance events were held as part of a separate championship meeting. This compilation lists winners of standard individual events from 1960 until the break up of the Soviet Union in 1991 plus winners of the 1992 championships of the "Commonwealth of Independent States". Winners of Soviet Indoor championships are listed on a separate page.

MEN

  100 Metres   200 Metres   400 Metres  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Edvīns Ozolinš
Edvīns Ozolinš
Edvīns Ozolinš
Edvīns Ozolinš
Nikolay Politiko
Nikolay Politiko
Edvīns Ozolinš
Vladislav Sapeya
Vladislav Sapeya
Valeriy Borzov
Aleksandr Kornelyuk
Valeriy Borzov
Valeriy Borzov
Aleksandr Kornelyuk
Valeriy Borzov
Valeriy Borzov
Valeriy Borzov
Valeriy Borzov
Vladimir Ignatenko
Silvio Leonard CUB
Nikolay Sidorov
Nikolay Sidorov
Andrey Prokofyev
Innocent Egbunike NGR
Aleksandr Semonov
Vladimir Muravyov
Viktor Bryzgin
Aleksandr Pugovkin
Vladimir Muravyov
Andrey Razin
Igor Groshev
Vladimir Krylov
Vitaliy Savin
Vitaliy Savin
10.6
10.5
10.5
10.5
10.2
10.2
10.5
10.5
10.0A
10.0
10.5
10.1
10.0
10.0
10.2
10.2
10.27
10.41
10.31
10.30
10.37
10.45
10.33
10.26
10.37
10.28
10.28
10.46
10.26
10.27
10.38
10.27
10.30
9.94w
Edvīns Ozolinš
Edvīns Ozolinš
Amin Tuyakov
Edvīns Ozolinš
Nikolay Politiko
Amin Tuyakov
Amin Tuyakov
Amin Tuyakov
Nikolay Ivanov
Aleksandr Bratchikov
Boris Savchuk
Valeriy Borzov
Valeriy Borzov
Valeriy Borzov
Valeriy Borzov
Valeriy Borzov
Aleksandr Aksinin
Valeriy Borzov
Vladimir Ignatenko
Wardell Gilbreath USA
Andrey Shlyapnikov
Ivan Babenko
Sergey Sokolov
Vladimir Muravyov
Mikhail Kulikov
Aleksandr Yevgenyev
Aleksandr Yevgenyev
Vladimir Krylov
Besik Gotsiridze
Vladimir Krylov
Aleksandr Lysenko
Mikhail Vdovin
Aleksandr Goremykin
Edvin Ivanov
21.3
21.5
21.1
20.9
20.9
20.6
20.9
21.5
20.5A
20.8
21.2
20.2
20.7
20.6
21.0
20.6
21.10
20.81
20.85
20.84
21.13
21.11
20.54
20.79
20.91
20.49
20.50
20.50
20.82
20.62
21.13
20.83
20.65
20.52
Konstantin Grachev
Vadim Arkhipchuk
Vadim Arkhipchuk
Vadim Arkhipchuk
Viktor Bychkov
Vadim Arkhipchuk
Grigoriy Sverbyetov
Boris Savchuk
Boris Savchuk
Aleksandr Bratchikov
Boris Savchuk
Aleksandr Bratchikov
Semyon Kocher
Viktor Nikonorov
Vladimir Nosenko
Pavel Kozban
Valeriy Yurchenko
Valeriy Yurchenko
Vyacheslav Dozenko
Stan Vinson USA
Nikolay Chernyetskiy
Viktor Markin
Aleksandr Troshchilo
Viktor Markin
Vladimir Krylov
Vladimir Krylov
Aleksandr Kurochkin
Vladimir Krylov
Aleksandr Kurochkin
Aleksandr Kurochkin
Vjaceslavs Kocerjagins
Yevgeniy Lomtev
Dmitriy Kliger
Dmitriy Kosov
47.5
47.0
46.8
46.5
46.7
46.5
46.8
46.9
46.4A
46.0
46.5
46.1
46.7
47.1
46.4
46.8
46.77
46.83
46.35
45.70
46.17
46.18
45.70
45.44
46.05
45.54
45.89
45.20
45.60
46.00
46.02
45.69
45.97
45.97

  800 Metres   1500 Metres   5000 Metres  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Vasiliy Savinkov
Vasiliy Savinkov
Abram Krivosheyev
Valeriy Bulyshev
Valeriy Bulyshev
Vadim Mikhailov
Vadim Mikhailov
Sergey Kryuchok
Rein Tölp
Sergey Kryuchok
Yevgeniy Arzhanov
Yevgeniy Arzhanov
Ivan Ivanov
Yevgeniy Arzhanov
Georgiy Chernishov
Vladimir Ponomaryov
Viktor Anokhin
Vladimir Ponomaryov
Nikolay Kirov
Anatoliy Reshetnyak
Aleksey Litvinov
Viktor Tarasov
Aleksey Litvinov
Viktor Kalinkin
Viktor Kalinkin
Viktor Zemlyanskiy
Viktor Zemlyanskiy
Viktor Zemlyanskiy
Andrey Sudnik
Andrey Sudnik
Andrey Sudnik
Andrey Sudnik
Andrey Sudnik
Aleksey Oleynikov
1:49.4
1:51.2
1:49.9
1:47.7
1:47.6
1:49.5
1:48.2
1:47.5
1:49.0
1:46.2
1:46.8
1:45.8
1:48.9
1:45.5
1:48.6
1:47.3
1:46.0
1:47.20
1:46.3a
1:47.2a
1:47.9a
1:48.95
1:45.44
1:45.72
1:47.61
1:44.93
1:45.05
1:46.11
1:45.90
1:46.02
1:46.84
1:45.60
1:45.97
1:50.54
Nikolay Marichev
Valentin Karaulov
Vasiliy Savinkov
Vasiliy Savinkov
Ivan Byelitskiy
Oleg Rayko
Mart Vilt
Oleg Rayko
Mikhail Zhelobovskiy
Vladimir Panteley
Mikhail Zhelobovskiy
Mikhail Zhelobovskiy
Vladimir Panteley
Nikolay Andreyev
Pyotr Anisim
Aleksandr Andrushenko
Anatoliy Mamontov
Vladimir Ponomaryov
Valeriy Abramov
Vladimir Ponomaryov
Dmitriy Dmitriyev
Vitaliy Tishchenko
Nikolay Kirov
Nikolay Kirov
Viktor Kalinkin
Igor Lotarev
Sergey Afanasyev
Vladimir Graudyn
Leonid Masunov
Sergey Afanasyev
Sergey Melnikov
Vladimir Kolpakov
Sergey Melnikov
Andrey Chernkolpakov
3:46.9
3:51.2
3:41.1
3:44.9
3:43.6
3:44.3
3:42.2
3:47.7
3:47.7
3:40.5
3:41.2
3:40.6
3:41.4
3:42.0
3:42.5
3:41.3
3:40.5
3:40.2a
3:38.6a
3:38.6a
3:41.4a
3:48.58
3:36.34
3:41.04
3:40.48
3:36.09
3:39.52
3:44.29
3:39.96
3:37.39
3:43.91
3:42.74
3:40.53
3:43.77
Pyotr Bolotnikov
Pyotr Bolotnikov
Pyotr Bolotnikov
Yuriy Tyurin
Nikolay Dutov
Leonid Ivanov
Viktor Kudinskiy
Gennadiy Khlistov
Rashid Sharafetdinov
Rashid Sharafetdinov
Leonid Mikitenko
Rashid Sharafetdinov
Nikolay Puklakov
Yuriy Aleksashin
Mikhail Zhelobovskiy
Ivan Parluy
Valentin Zotov
Anatoliy Nedybalyuk
Aleksandr Fedotkin
Miruts Yifter ETH
Dmitriy Dmitriyev
Dmitriy Dmitriyev
Dmitriy Dmitriyev
Dmitriy Dmitriyev
Vitaliy Tishchenko
Gennadiy Temnikov
Mikhail Dasko
Oleg Strizhakov
Vitaliy Tishchenko
Vitaliy Tishchenko
Mikhail Dasko
Mikhail Dasko
Mikhail Dasko
Andrey Tikhonov
13:55.8
14:08.0
13:56.0
13:48.4
14:03.2
13:53.6
14:02.2
13:39.2
14:20.2
13:37.8
13:47.6
13:33.6
13:48.6
13:38.4
13:42.0
13:38.0
13:37.6
13:41.4a
13:30.7a
13:20.8a
13:39.5a
13:24.23
13:19.18
13:26.32
13:47.47
13:35.63
13:32.19
13:55.75
13:40.23
13:41.42
13:38.71
13:45.25
13:38.29
13:38.49

  10000 Metres   Marathon   3000 Metres Steeplechase  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Pyotr Bolotnikov
Pyotr Bolotnikov
Pyotr Bolotnikov
Leonid Ivanov
Pyotr Bolotnikov
Leonid Ivanov
Leonid Mikitenko
Gennadiy Khlistov
Leonid Mikitenko
Nikolay Dutov
Rashid Sharafetdinov
Rashid Sharafetdinov
Rashid Sharafetdinov
Nikolay Sviridov
Valentin Zotov
Enn Sellik
Enn Sellik
Leonid Moseyev
Anatoliy Badrankov
Miruts Yifter ETH
Valeriy Kriulin
Ivan Parluy
Ivan Parluy
Berhanu Girma ETH
Anatoliy Krakhmalyuk
Andrey Kuznetsov
Oleg Strizhakov
???
Valeriy Abramov
Sergey Smirnov
Nikolay Chameyev
Mikhail Dasko
Mikhail Dasko
Mikhail Khramov
29:16.6
29:24.8
28:18.2
29:08.8
28:39.6
28:53.8
28:48.4
28:27.8
29:58.6
28:40.4
29:00.8
28:39.4
28:05.2
27:58.6
28:33.0
28:21.6
28:10.4
28:40.0a
28:54.6a
27:44.2a
28:33.5a
28:20.40
28:01.00
28:16.60
28:38.78
28:17.88
28:38.85
???
28:41.18
28:27.20
28:49.78
28:37.37
28:43.04
28:55.38
Konstantin Vorobyev
Viktor Baykov
Viktor Baykov
Viktor Baykov
Viktor Baykov
Mikhail Gorolov
Anatoliy Sukharkov
Mikhail Gorolov
Yuriy Volkov
Anatoliy Skrypnik
Yuriy Volkov
Yuriy Velikorodnik
Anatoliy Baranov
Viktor Krause
Yuriy Velikorodnik
Grigoriy Vinyar
Nikolay Penzin
Viktor Zubov
Yuriy Laptyev
Leonid Moseyev
Vladimir Kotov
Anatoliy Aryukov
Leonid Moseyev
Yuriy Pleshkov
Vladimir Nikityuk
Pyotr Saltykov
Igor Broslavskiy
Rustam Shagiyev
Ravil Kashapov
Yakov Tolstikov
Viktor Mozgovoy
Aleksandr Vychuzhanin
Vladimir Bukhanov
-
2:29:16
2:24:06
2:19:18
2:19:55
2:29:03
2:27:46
2:21:18
2:22:17
2:26:32A
2:22:38
2:24:57
2:19:11
2:14:20*
2:17:15
2:15:28
2:15:28
2:30:33
2:19:29
2:16:49
2:13:20
2:10:58
2:20:07
2:16:03
2:15:22†
2:13:36
2:12:09
2:15:24
2:26:10
2:12:43
2:14:29
2:13:16
2:15:04
2:13:46†
-
Nikolay Sokolov
Aleksey Konov
Aleksey Konov
Nikolay Sokolov
Ivan Belyayev
Viktor Kudinskiy
Viktor Kudinskiy
Viktor Kudinskiy
Viktor Kudinskiy
Vladimir Dudin
Romualdas Bitte
Pavel Sysoyev
Romualdas Bitte
Vladimir Dudin
Sergey Skripka
Vladimir Lisovskiy
Vladimir Filonov
Vladimir Lisovskiy
Vladimir Filonov
Henry Marsh USA
Vladimir Filonov
Aleksandr Velichko
Aleksandr Velichko
Sergey Yepishin
Ivan Konovalov
Ivan Konovalov
Ivan Konovalov
Nikolay Matyushenko
Ivan Danu
Gatis Deksnis
Valeriy Vandyak
Ivan Konovalov
Ivan Konovalov
Ivan Konovalov
8:36.4
8:43.6
8:36.2
8:37.6
8:35.4
8:41.4
8:30.8
8:42.2
8:49.2
8:22.2
8:35.4
8:30.6
8:30.0
8:30.0
8:26.6
8:27.6
8:25.2
8:28.7a
8:35.9a
8:28.1a
8:28.8a
8:34.87
8:28.70
8:29.86
8:29.65
8:25.98
8:27.77
8:41.15
8:35.80
8:33.42
8:34.78
8:34.09
8:31.07
8:36.81

* - short course (41.85km), † - not included in Spartakiad

  110 Metres Hurdles   200 Metres Hurdles   400 Metres Hurdles  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Anatoliy Mikhailov
Anatoliy Mikhailov
Anatoliy Mikhailov
Anatoliy Mikhailov
Anatoliy Mikhailov
Anatoliy Mikhailov
Anatoliy Mikhailov
Viktor Balikhin
Oleg Stepanenko
Viktor Balikhin
Viktor Balikhin
Anatoliy Moshiashvili
Viktor Myasnikov
Anatoliy Moshiashvili
Viktor Myasnikov
Viktor Myasnikov
Viktor Myasnikov
Eduard Pereverzev
Andrey Prokofyev
Aleksandr Puchkov
Aleksandr Puchkov
Yuriy Chervanyev
Andrey Prokofyev
Andrey Prokofyev
Igors Kazanovs
Sergey Usov
Andrey Prokofyev
Igors Kazanovs
Igors Kazanovs
Vladimir Shishkin
Vladimir Shishkin
Igors Kazanovs
Vladimir Shishkin
Sergey Usov
13.8
13.7
14.0
14.1
13.8
13.8
14.0
14.0
13.8A
13.8
14.0
13.9
13.7
13.8
13.8
13.6
13.50
13.80
13.77
13.68
13.74
13.94
13.74
13.71
13.59
13.65
13.46
13.42
13.44
13.42
13.51
13.49
13.55
13.34
???
Anatoliy Mikhailov
???
Edvīns Ozolinš
Vasiliy Anisimov
Vyacheslav Skomorokhov
Vasiliy Anisimov
Edvīns Ozolinš
???
Vyacheslav Skomorokhov
Anatoliy Kazakov
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
23.2
???
23.3
22.8
22.8
23.3A
23.0
???
22.9
23.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Igor Ilyin
Vasiliy Anisimov
Vasiliy Anisimov
Vasiliy Anisimov
Vasiliy Anisimov
Vasiliy Anisimov
Edvin Zageris
Edvin Zageris
Vyacheslav Skomorokhov
Vyacheslav Skomorokhov
Vyacheslav Skomorokhov
Vyacheslav Skomorokhov
Yevgeniy Gavrilenko
Dmitriy Stukalov
Yevgeniy Gavrilenko
Yevgeniy Gavrilenko
Yevgeniy Gavrilenko
Vasiliy Arkhipenko
Vasiliy Arkhipenko
Vasiliy Arkhipenko
Vasiliy Arkhipenko
Vasiliy Arkhipenko
Aleksandr Yatsevich
Aleksandr Kharlov
Vladimir Budko
Aleksandr Vasilyev
Aleksandr Vasilyev
Vladimir Budko
Aleksandr Vasilyev
Aleksandr Vasilyev
Vladimir Budko
Aleksey Bazarov
Vladimir Budko
Vadim Zadoinov
51.7
51.1
50.6
50.9
50.3
49.5
50.4
50.9
50.4A
49.1
50.1
49.8
49.2
49.7
49.7
49.5
49.99
50.03
49.09
49.11
49.65
49.75
48.89
48.78
49.74
48.33
48.55
48.71
48.85
49.00
49.73
49.40
49.65
49.82

  High Jump   Pole Vault   Long Jump  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Viktor Bolshov
Valeriy Brumel
Valeriy Brumel
Valeriy Brumel
Robert Shavlakadze
Andrey Khmarskiy
Valeriy Skvortsov
Valentin Gavrilov
Valeriy Skvortsov
Valentin Gavrilov
Sergey Budalov
Rustam Akhmetov
Kestutis Šapka
Sergey Budalov
Kestutis Šapka
Aleksandr Grigoryev
Sergey Budalov
Aleksandr Grigoryev
Aleksandr Grigoryev
Aleksandr Grigoryev
Raimondas Kazlauskas
Aleksandr Grigoryev
Aleksey Demyanyuk
Valeriy Sereda
Viktor Malchugin
Igor Paklin
Valeriy Sereda
Igor Paklin
Gennadiy Avdeyenko
Gennadiy Avdeyenko
Rudolf Povarnitsyn
Aleksey Yemelin
Igor Paklin
Igor Paklin
2.10
2.22
2.22
2.10
2.17
2.13
2.15
2.12
2.18A
2.15
2.14
2.23
2.21
2.15
2.23
2.21
2.25
2.23
2.26
2.24
2.21
2.23
2.30
2.35
2.28
2.32
2.34
2.35
2.29
2.36
2.31
2.30
2.32
2.28
Jānis Krasovskis
Igor Petrenko
Igor Petrenko
Gennadiy Bliznetsov
Gennadiy Bliznetsov
Gennadiy Bliznetsov
Gennadiy Bliznetsov
Igor Feld
Gennadiy Bliznetsov
Yuriy Isakov
Gennadiy Bliznetsov
Yevgeniy Tananika
Gennadiy Bliznetsov
Yuriy Isakov
Vladimir Kishkun
Vladimir Kishkun
Vladimir Trofimenko
Vladimir Kishkun
Yevgeniy Tananika
Konstantin Volkov
Aleksandr Chernyayev
Viktor Spasov
Viktor Spasov
Vladimir Polyakov
Sergey Bubka
Vasiliy Bubka
Rodion Gataullin
Rodion Gataullin
Aleksandrs Obižajevs
Grigoriy Yegorov
Rodion Gataullin
Grigoriy Yegorov
Rodion Gataullin
Maksim Tarasov
4.65
4.60
4.60
4.70
4.80
5.00
5.00
5.15
5.12A
5.20
5.20
5.10
5.20
5.41
5.35
5.45
5.50
5.55
5.50
5.55
5.50
5.60
5.60
5.60
5.80
5.75
5.85
5.75
5.80
5.85
5.90
5.80
5.90
5.90
Igor Ter-Ovanesyan
Dmitriy Bondarenko
Igor Ter-Ovanesyan
Igor Ter-Ovanesyan
Igor Ter-Ovanesyan
Igor Ter-Ovanesyan
Igor Ter-Ovanesyan
Igor Ter-Ovanesyan
Igor Ter-Ovanesyan
Igor Ter-Ovanesyan
Vladimir Skibenko
Igor Ter-Ovanesyan
Leonid Borkovskiy
Valeriy Podluzhniy
Valeriy Podluzhniy
Valeriy Podluzhniy
Valeriy Podluzhniy
Valeriy Podluzhniy
Vladimir Tsepelyov
Frank Paschek GDR
Shamil Abbyasov
Viktor Belskiy
Viktor Belskiy
Oganes Stepanyan
Sergey Layevskiy
Sergey Layevskiy
Sergey Layevskiy
Robert Emmiyan
Sergey Layevskiy
Leonid Voloshin
Vladimir Ratushkov
Andrey Ignatov
Dmitriy Bagryanov
Dmitriy Bagryanov
7.81
7.69
7.89
7.88
8.18
8.18
7.88
7.93
8.28A
8.04
7.86
7.88
8.06
7.81
7.90
8.02
8.12
7.82
8.03
8.25
7.97
7.96
8.20
8.06
8.32
8.19
8.14
8.37
8.32
8.46
8.09
8.11
8.09
8.27

  Triple Jump   Shot   Discus  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Vitold Kreyer
Vitold Kreyer
Vladimir Goryayev
Vladimir Goryayev
Viktor Kravchenko
Aleksandr Lazarenko
Viktor Kravchenko
Nikolay Dudkin
Viktor Sanyeyev
Viktor Sanyeyev
Viktor Sanyeyev
Viktor Sanyeyev
Mikhail Bariban
Viktor Sanyeyev
Viktor Sanyeyev
Viktor Sanyeyev
Valentin Shevchenko
Anatoliy Piskulin
Viktor Sanyeyev
Gennadiy Valyukevich
Vasiliy Grishchenkov
Aleksey Roganin
Gennadiy Valyukevich
Vasiliy Grishchenkov
Gennadiy Valyukevich
Oleg Protensko
Oleg Protensko
Aleksandr Kovalenko
Aleksandr Kovalenko
Aleksandr Kovalenko
Vladimir Inozemtsev
Vladimir Inozemtsev
Leonid Voloshin
Aleksandr Kovalenko
16.42
16.54
16.61
16.34
16.51
16.32
16.32
16.56
16.48A
16.64
16.86
17.16
16.79
16.86
17.05
17.33
16.64
16.92
17.03
17.21
17.02
16.71
17.42
17.55
17.38
17.69
17.59
17.16
17.77
17.47
17.62
17.63
17.59
17.32
Viktor Lipsnis
Viktor Lipsnis
Viktor Lipsnis
Adolfas Varanauskas
Nikolay Karasyov
Nikolay Karasyov
Nikolay Karasyov
Nikolay Karasyov
Eduard Gushchin
Nikolay Karasyov
Eduard Gushchin
Valeriy Voykin
Aleksandr Baryshnikov
Aleksandr Baryshnikov
Aleksandr Baryshnikov
Valeriy Voykin
Yevgeniy Mironov
Valeriy Voykin
Aleksandr Baryshnikov
Valeriy Voykin
Anatoliy Yarosh
Yevgeniy Mironov
Vladimir Kiselyov
Jānis Bojars
Vladimir Kiselyov
Sergey Smirnov
Sergey Smirnov
Tariel Bitsadze
Sergey Smirnov
Sergey Gavryushin
Aleksandr Bagach
Vyacheslav Lykho
Aleksandr Klimenko
Andrey Nemchaninov
17.49
18.20
18.32
18.71
19.09
18.98
18.91
19.20
19.60A
19.49
20.18
19.69
19.68
19.77
20.32
20.02
21.53
20.38
20.55
20.58
20.27
19.59
21.09
20.62
21.43
21.41
22.16
19.84
21.10
21.39
21.42
21.00
20.14
20.60
Algimantas Baltusnikas
Algimantas Baltusnikas
Vladimir Trusenyov
Kim Bukhantsev
Vladimir Trusenyov
Vladimir Trusenyov
Vladimir Trusenyov
Vitautas Jaras
Vyacheslav Svyetailo
Vladimir Lyakhov
Vladimir Lyakhov
Vladimir Lyakhov
Vladimir Lyakhov
Viktor Zhurba
Vello Kuusemäe
Nikolay Vikhor
Vladimir Lyakhov
Nikolay Vikhor
Igor Duginyets
John Powell USA
Yuriy Dumchev
Yuriy Dumchev
Igor Duginyets
Georgiy Kolnootchenko
Dmitriy Kovtsun
Georgiy Kolnootchenko
Romas Ubartas
Yevgeniy Burin
Vladimir Zinchenko
Yuriy Dumchev
Vyacheslav Demakov
Sergey Lyakhov
Dmitriy Shevchenko
Vladimir Zinchenko
55.03
57.93
58.57
54.44
59.00
57.42
57.20
58.08
58.74A
61.42
59.02
62.14
59.94
59.62
61.00
61.18
63.08
62.08
62.26
63.06
63.42
65.08
68.52
65.42
64.54
65.46
67.28
60.86
66.12
66.04
61.30
64.36
62.44
65.90

  Hammer   Javelin   Decathlon  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Vasiliy Rudenkov
Vasiliy Rudenkov
Aleksey Baltovskiy
Gennadiy Kondrashov
Yuriy Bakarinov
Gennadiy Kondrashov
Romuald Klim
Romuald Klim
Romuald Klim
Anatoliy Bondarchuk
Anatoliy Bondarchuk
Romuald Klim
Anatoliy Bondarchuk
Anatoliy Bondarchuk
Valentin Dmitrenko
Valentin Dmitrenko
Yuriy Sedykh
Aleksandr Kozlov
Yuriy Sedykh
Sergey Litvinov
Yuriy Sedykh
Igor Nikulin
Igor Nikulin
Sergey Litvinov
Igor Nikulin
Igor Grigorash
Benjaminas Viluckis
Sergey Alay
Jüri Tamm
Jüri Tamm
Igor Astapkovich
Igor Astapkovich
Andrey Abduvaliyev
Igor Astapkovich
67.27
68.95
67.42
67.21
69.55
68.40
69.84
68.12
72.72A
73.48
70.86
70.84
75.54
75.20
75.52
75.88
78.50
75.70
77.00
77.08
80.84
76.60
80.14
84.14
78.70
77.66
79.28
78.96
82.02
82.34
81.80
82.78
82.80
83.14
Mart Paama
Vladimir Kuznetsov
Jānis Lūsis
Jānis Lūsis
Jānis Lūsis
Jānis Lūsis
Jānis Lūsis
Mart Paama
Jānis Lūsis
Jānis Lūsis
Jānis Lūsis
Jānis Lūsis
Jānis Lūsis
Jānis Lūsis
Aleksandr Makarov
Nikolay Grebnyev
Jānis Lūsis
Nikolay Grebnyev
Aleksandr Zaytsev
Detlef Michel GDR
Vasiliy Yershov
Dainis Kūla
Dainis Kūla
Dainis Kūla
Viktor Yevsyukov
Sergey Gavras
Marek Kaleta
Sergey Glebov
Viktor Yevsyukov
Viktor Yevsyukov
Viktor Yevsyukov
Viktor Zaytsev
Vladimir Sasimovich
Viktor Zaytsev
79.77*
81.61*
82.15*
79.63*
79.85*
80.14*
85.08*
83.80*
91.10A*
86.00*
83.80*
87.60*
85.28*
83.06*
83.70*
83.28*
84.08*
86.54*
84.90*
87.46*
84.90*
86.60*
85.86*
84.98*
90.50*
84.90*
82.00
80.94
82.72
79.80
80.54
85.04
84.46
87.20
Vasiliy Kuznetsov
Yuriy Kutyenko
Vasiliy Kuznetsov
Vasiliy Kuznetsov
Mikhail Storozhenko
Yuriy Dyachkov
Yuriy Dyachkov
Rein Aun
Rein Aun
Vladimir Shcherbatykh
Leonid Litvinenko
Leonid Litvinenko
Nikolay Avilov
Vladimir Shcherbatykh
Rudolf Sigert
Nikolay Avilov
Nikolay Avilov
Aleksandr Grebenyuk
Aleksandr Grebenyuk
Aleksandr Grebenyuk
Yuriy Kutsenko
Aleksandr Nevskiy
Konstantin Akhapkin
Grigoriy Degtyaryov
Grigoriy Degtyaryov
Sergey Popov
Grigoriy Degtyaryov
Mikhail Medved
Valter Külvet
Aleksandr Apaychev
Mikhail Medved
Mikhail Medved
Viktor Radchenko
Eduard Hämäläinen
7637
7721
7891
7854
8014
7519
7876
7622
8026A
7807
7900
7861
8115
7927
7903
8229†
8336
8478
8161
8166
8329
8170
8458
8538
8652
8206
8322
8315
8332
8424
8275
8291
8015
8194

* - original model javelin, † - not included in Spartakiad

  20 Kilometres Road Walk   50 Kilometres Road Walk  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
 
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Vladimir Golubnichiy
???
Anatoliy Vedyakov
Boris Khrolovich
Vladimir Golubnichiy
Vladimir Golubnichiy
Anatoliy Vedyakov
Veniamin Soldatenko
Vladimir Golubnichiy
Gennadiy Agapov &
Nikolay Smaga
Nikolay Smaga
Nikolay Smaga
Vladimir Golubnichiy
Vladimir Rezayev
Vladimir Golubnichiy
Otto Barch
Viktor Semyonov
Anatoliy Solomin
Viktor Semyonov
Nikolay Vinnichenko
Nikolay Vinnichenko
Anatoliy Solomin
Pyotr Pochenchuk
Nikolay Vinnichenko
Nikolay Polozov
Victor Mostovic
Valdas Kazlauskas
Victor Mostovic
Vyacheslav Ivanenko
Mikhail Shchennikov
Vladimir Andreyev
Andrey Perlov
Yevgeniy Misyulya
Vladimir Andreyev
1:33:52
???
1:32:22
1:31:36
1:30:55
1:30:16
1:31:13
1:28:35
1:33:31A
1:29:06
 
1:30:22
1:28:30
1:28:55
1:26:53
1:28:22
1:27:12
1:23:52
1:28:16
1:27:16
1:22:29
1:21:47
1:24:29
1:23:29
1:22:33
1:23:53
1:21:33
1:23:40
1:28:42
1:21:28
1:19:08
1:20:08
1:18:20
1:19:13
1:21:08
???
???
Grigoriy Klimov
Anatoliy Vedyakov
Yevgeniy Lyungin
Gennadiy Agapov
???
Gennadiy Agapov
Sergey Grigoryev
Veniamin Soldatenko
 
Veniamin Soldatenko
Veniamin Soldatenko
Veniamin Soldatenko
Otto Barch
Sergey Bondarenko
Veniamin Soldatenko
Veniamin Soldatenko
Alvidas Baltaduonis
Otto Barch
Viktor Dorovskikh
Yevgeniy Ivchenko
Vitaliy Grodovchuk
Viktor Dorovskikh
Sergey Yung
Andrey Perlov
Andrey Perlov
Valeriy Suntsov
Andrey Plotnikov
???
Vyacheslav Ivanenko
Andrey Perlov
Aleksandr Potashov
Vitaliy Popovich
Valeriy Spitsyn
???
???
4:04:33
4:10:49
4:22:30
3:55:36
???
4:05:47
4:20:31A
4:12:11
 
4:09:27
4:04:28
4:13:29
4:05:54
4:00:01
3:58:55
4:01:37
4:09:18
3:56.35
3:46:25
3:37:36*
3:53:03
3:46:54
3:57:15
3:47:20
3:39:47
3:45:55
4:08:40
???
3:44:01
3:37:41
3:40:02
3:44:01
3:33:22*

* - short course

WOMEN

  100 Metres   200 Metres   400 Metres  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
 
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Mariya Itkina
Mariya Itkina
Mariya Itkina
Mariya Itkina
Galina Popova
Galina Mitrokhina
Vera Popkova
Vera Popkova
Lyudmila Samotyesova
Galina Mitrokhina
Galina Bukharina
Nadezhda Besfamilnaya
Nadezhda Besfamilnaya
Nadezhda Besfamilnaya
Marina Sidorova
Lyudmila Maslakova
Lyudmila Maslakova
Lyudmila Maslakova
Lyudmila Storozhkova
Lyudmila Kondratyeva
Vera Komisova
Natalya Bochina
Lyudmila Kondratyeva
Nadezhda Georgieva BUL
Natalya Pomoshchnikova &
Irina Slyusar
Marina Zhirova
Irina Slyusar
Maya Azarashvili
Marina Molokova
Marina Zhirova
Irina Sergeyeva
Irina Sergeyeva
Galina Malchugina
Irina Privalova (Sergeyeva)
11.7
11.4
11.8
11.6
11.6
11.4
11.6
11.7
11.3A
11.6
11.6
11.5
11.4
11.4
11.4
11.3
11.37
11.40
11.28
11.19
11.32
11.27
11.28
11.29
11.61
 
11.07
11.22
11.20
11.27
11.14
11.33
11.21
11.20
10.81
Mariya Itkina
Mariya Itkina
Mariya Itkina
Galina Popova
Lyudmila Samotyesova
Vera Popkova
Vera Popkova
Lyudmila Samotyesova
Lyudmila Samotyesova
Nadezhda Besfamilnaya
Tatyana Kondrashova
Nadezhda Besfamilnaya
Nadezhda Besfamilnaya
Marina Sidorova
Marina Sidorova
Nadezhda Besfamilnaya
Tatyana Prorochenko
Marina Sidorova
Lyudmila Maslakova
Lyudmila Kondratyeva
Lyudmila Maslakova
Natalya Bochina
Raisa Makhova
Irina Olkhovnikova
Yelena Vinogradova
 
Elvira Barbashina
Marina Molokova
Maya Azarashvili
Natalya German
Lyudmila Kondratyeva
Tatyana Papilina
Oksana Stepicheva
Yelena Vinogradova
Irina Privalova
24.2
24.0
24.0
23.7
23.8
23.5
23.5
23.9
23.2A
23.7
23.9
23.2
23.6
23.4
23.3
23.0
22.98
22.83
22.62
22.66
23.06
22.90
22.81
23.12
22.87
 
22.50
22.46
22.51
23.25
22.65
23.06
22.97
22.71
22.14
Mariya Itkina
Yekaterina Parlyuk
Yekaterina Parlyuk
Mariya Itkina
Mariya Itkina
Mariya Itkina
Lyudmila Samotyesova
Lyudmila Samotyesova
Natalya Burda
Taisiya Kovalevskaya
Vera Popkova
Natalya Chistyakova (Burda)
Natalya Chistyakova
Nadezhda Kolesnikova
Nadezhda Ilyina (Kolesnikova)
Nadezhda Ilyina
Lyudmila Aksenova
Marina Sidorova
Mariya Kulchunova
Mariya Kulchunova
Tatyana Prorochenko
Larisa Krylova
Irina Baskakova
Mariya Pinigina (Kulchunova)
Olga Vladykina
 
Olga Vladykina
Mariya Pinigina
Olga Vladykina
Olga Nazarova
Olga Nazarova
Marina Shmonina
Lyudmila Dzhigalova
Olga Bryzgina (Vladykina)
Olga Nazarova
53.8
54.3
55.2
53.4
53.0
52.9
54.2
53.9
53.5A
54.4
54.0
53.9
52.8
51.8
52.5
51.8
51.27
50.98
50.84
49.77
51.70
51.64
50.54
50.06
50.50
 
48.96
50.50
50.18
49.96
50.09
51.14
50.33
51.11
50.29

  800 Metres   1500 Metres   3000 Metres  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Yekaterina Parlyuk
Lydumila Shevtsova
Lydumila Lysenko (Shevtsova)
Vera Mukhanova
Laine Erik
Tamara Dmitriyeva
Alla Krivoshchekova
Laine Erik
Laine Erik
Alla Kolesnikova
Tamara Pangelova
Raisa Ruus
Nijolé Sabaité
Nijolé Sabaité
Nina Morgunova
Nina Morgunova
Valentina Gerasimova
Svetlana Styrkina
Tatyana Providokhina
Yekaterina Poryvkina
Lyudmila Veselkova
Lyudmila Veselkova
Olga Mineyeva
Irina Podyalovskaya
Yekaterina Podkopayeva
Ravilya Agletdinova
Lyubov Kiryukhina
Lyubov Kiryukhina
Lyubov Gurina
Nadezhda Olizarenko
Dalia Matuseviciené
Nadezhda Loboyko
Svetlana Masterkova
Lyudmila Rogachova
2:06.8
2:05.6
2:08.1
2:06.0
2:04.6
2:06.1
2:04.7
2:06.0
2:07.2
2:06.0
2:05.6
2:08.0
2:01.1
2:02.3
2:01.6
1:59.4
1:56.0
1:58.73
1:57.6a
1:57.2a
1:59.0a
1:57.62
1:57.41
1:58.66
1:59.51
1:56.24
1:57.18
1:59.96
1:57.27
1:56.03
1:58.82
1:56.64
1:57.23
1:57.93
-
-
-
-
-
-
-
Tamara Dunaiskaya
Lyudmila Bragina
Lyudmila Bragina
Lyudmila Bragina
Tamara Pangelova
Lyudmila Bragina
Lyudmila Bragina
Lyudmila Bragina
Tatyana Kazankina
Tatyana Kazankina
Tatyana Kazankina
Olga Dvirna
Natalia Marasescu ROM
Lyudmila Veselkova
Lyudmila Veselkova
Olga Dvirna
Zamira Zaytseva
Nadezhda Ralldugina
Ravilya Agletdinova
Tatyana Samolenko
?. Isaderova ?
Tatyana Samolenko
Laimuté Baikauskaité
Yekaterina Podkopayeva
Lyudmila Rogachova
Tatyana Dorovskikh (Samolenko)
Natalya Artyomova
-
-
-
-
-
-
-
4:20.7
4:21.0A
4:18.6
4:18.4
4:13.7
4:09.8
4:14.0
4:09.8
4:07.9
4:05.2
4:04.2a
4:02.8a
3:58.8a
4:03.6a
4:02.96
3:54.23
4:02.61
4:04.36
3:59.10
3:59.45
4:11.80
4:06.16
4:00.66
4:08.04
4:03.07
4:05.60
4:05.73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nina Taborskaya
Lyudmila Bragina
Lyudmila Bragina
Raisa Katyukova
Giana Romanova
Irina Bondarchuk
Svetlana Ulmasova
Svetlana Ulmasova
Tatyana Pozdnyakova
Nina Yapeyeva
Svetlana Ulmasova
Natalya Artyomova
Galina Zakharova
Olga Bondarenko
Regina Cistiakova
Yelena Romanova
Olga Bondarenko
Natalya Artyomova
Tatyana Pozdnyakova
Ravilya Kotovich
Lyudmila Borisova
Olga Churbanova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9:19.8
8:57.4
9:05.0
9:00.6
9:16.8
8:59.3a
8:48.4a
8:46.0a
8:37.6a
8:57.5
8:26.78
8:55.57
8:37.37
8:42.19
8:40.74
9:06.02
8:53.92
8:42.19
8:47.01
8:46.86
8:57.87
8:58.03

  5000 Metres   10000 Metres   Marathon  
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Irina Bondarchuk
Yelena Sipatova
Irina Bondarchuk
not held
not held
Olga Bondarenko
Svetlana Ulmasova
not held
not held
Yekaterina Khramenkova
Tatyana Pozdnyakova
-
-
-
15:35.0
15:24.6
15:12.62


15:05.31
15:26.56


15:44.2
15:16.37
-
-
-
-
Yelena Sipatova
Anna Domoradskaya
Raisa Sadreydinova
Olga Bondarenko
Olga Bondarenko
Svetlana Guskova
Olga Durynina
Olga Bondarenko
Lyudmila Matveyeva
Natalya Sorokivskaya
Yelena Tolstoguzova
Tatyana Pozdnyakova
Yelena Vlazova
-
32:17.20
31:48.23
31:27.58†
31:13.78
31:25.18
31:56.66
34:06.32
31:35.16
31:38.02
32:17.91
32:41.40
33:07.62
32:09.87
Lyubov Putilova
Zoya Ivanova
Zoya Ivanova
Zoya Ivanova
Zoya Ivanova
Raisa Smekhnova
Nadezhda Gumerova
Olga Chervyakova
Yekaterina Khramenkova
Tatyana Polovinskaya
Lyubov Klochko
Ramila Burangulova
Madina Biktagirova
-
2:39:01
2:42:11
2:35:38
2:36:31†
2:31:11
2:32:00
2:33:35
2:51:31
2:28:20
2:28:02
2:28:47
2:32:22
2:32:02†
-

† - not included in Spartakiad

  2000 Metres Steeplechase   80 Metres Hurdles   100 Metres Hurdles  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
 
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Marina Pluzhnikova
Irina Mozharova
Svetlana Rogova
not held
Svetlana Rogova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6:16.41
6:17.80
6:19.10

6:19.46
Irina Press
Irina Press
Rimma Koshelyeva
Niliya Kulkova
Irina Press
Irina Press
Irina Press
Lyudmila Iyevleva
Tatyana Talysheva
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.6
10.6
11.2
10.8
10.5
10.5
10.7
10.9
10.6A
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Liliya Makoshina
Niliya Kulkova
Tatyana Ilyina
Valentina Bolshova
Valentina Bolshova
Valentina Bolshova
Galina Kuznetsova
Liya Khitrina
Tatyana Kondrashova
Lyubov Kononova
Tatyana Anisimova &
Liya Khitrina
Lyubov Kononova
Natalya Lebedeva
Natalya Lebedeva
Tatyana Anisimova
Lyubov Nikitenko
Tatyana Anisimova
Tatyana Anisimova
Vera Komisova
Maria Kemenchezhi
Maria Merchuk (Kemenchezhi)
Yordanka Donkova BUL
Maria Merchuk
Vera Akimova
Vera Akimova
Yelena Politika
Eva Sokolova
Natalya Grigoryeva
Lidiya Okolo-Kulak
Natalya Grigoryeva
Lyudmila Narozhilenko
Marina Azyabina
-
-
13.4*
13.3*
13.5*
13.4*
13.0A*
13.5
13.9
13.7
13.8
13.6
13.6
 
13.8
13.0
12.8
12.97
13.10
12.83
12.90
12.76
13.09
12.87
12.66
13.05
12.59
12.68
12.82
12.82
12.46w
12.80
12.69
12.28
12.76

* - 2'6" hurdles

  400 Metres Hurdles   High Jump   Long Jump  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
-
-
-
-
-
-
-
Valentina Bolshova
not held ?
Galina Mitrokhina
Mariya Nikiforova
not held ?
not held ?
Rosa Babich
not held ?
not held ?
Tatyana Zelentsova
Tatyana Storosheva
Tatyana Zelentsova
Marina Makeyeva
Yekaterina Fesenko
Natalya Ziruk
Yelena Filipishina
Ana Ambraziené
Yelena Filipishina
Marina Stepanova
Marina Stepanova
Margarita Khromova
Ana Ambraziené
Tatyana Ledovskaya
Tatyana Ledovskaya
Tatyana Ledovskaya
Anna Chuprina
Margarita Ponomaryova
-
-
-
-
-
-
-
27.2#

26.9#
26.7#


26.7#


58.73
56.38
54.96
54.78
55.90
55.49
55.00
54.78
55.02
54.37
53.84
54.57
55.19
55.10
54.85
54.78
55.15
54.03
Galina Dolya
Valentina Ballod
Galina Yevsyukova
Taisiya Chenchik
Galina Kostyenko
Galina Kostyenko
Lyudmila Komleva
Antonina Okorokova
Antonina Okorokova
Nina Bryntseva
Antonina Lazareva (Okorokova)
Vera Gavrilova
Antonina Lazareva
Antonina Lazareva
Tamara Galka
Alla Fedorchuk
Tatyana Shlachto
Tatyana Boyko (Shlachto)
Svetlana Ivanchenko
Yelena Goloborodko
Tamara Bykova
Valentina Poluiko
Tamara Bykova
Tamara Bykova
Olga Turchak
Tamara Bykova
Olga Turchak
Olga Turchak
Lyudmila Avdeyenko
Yelena Rodina
Tamara Bykova
Yelena Yelesina
Yelena Rodina
Olga Turchak
1.73
1.74
1.70
1.73
1.70
1.71
1.73
1.76
1.83A
1.79
1.83
1.80
1.82
1.78
1.82
1.85
1.90
1.87
1.88
1.91
1.97
1.91
1.97
1.97
1.96
2.00
1.97
2.00
2.00
1.94
1.94
2.01
1.95
1.92
Lyudmila Radchenko
Tatyana Shchelkanova
Tatyana Shchelkanova
Tatyana Shchelkanova
Tatyana Shchelkanova
Tatyana Shchelkanova
Tatyana Shchelkanova
Tatyana Talysheva
Tatyana Talysheva
Valentina Sokolova
Alla Smirnova
Tatyana Kotsar
Lyubov Ilyina
Kapitolina Lotova
Lidiya Alfeyeva
Lidiya Alfeyeva
Lidiya Alfeyeva
Olga Rukavishnikova
Vilhelmina Bardauskiené
Anita Stukane
Tatyana Skachko
Margarita Butkiené
Svetlana Zorina
Svetlana Zorina
Yelena Kokonova
Yelena Kokonova
Yelena Belevskaya
Yelena Belevskaya
Yelena Belevskaya
Inessa Kravets
Larisa Berezhnaya
Inessa Kravets
Yelena Sinchukova
Inessa Kravets
6.15
6.56w
6.37
6.29
6.67
6.50
6.70
6.30
6.54A
6.30
6.35
6.32
6.36
6.44
6.66
6.67
6.68
6.43
6.83
6.66
6.92
6.66
6.86
7.04
7.09
7.12
7.31
6.95
7.39
7.23
6.95
7.01
7.17
7.04

# - 200 metres

  Triple Jump   Shot   Discus  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S

1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Irina Babakova
Inessa Kravets
Galina Chistyakova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.70
14.40
14.39
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Nadezhda Chizhova
Nadezhda Chizhova
Nadezhda Chizhova
Nadezhda Chizhova
Antonina Ivanova
Nadezhda Chizhova
Esfir Dolzhenko
Nadezhda Chizhova
Svetlana Krachevskaya
(Esfir Dolzhenko)
Svetlana Krachevskaya
Svetlana Krachevskaya
Svetlana Krachevskaya
Ilona Slupianek GDR
Svetlana Krachevskaya
Natalya Lisovskaya
Nunu Abashidze
Natalya Lisovskaya
Nunu Abashidze
Natalya Lisovskaya
Natalya Lisovskaya
Larisa Agapova
Marina Antonyuk
Natalya Lisovskaya
Natalya Lisovskaya
Natalya Lisovskaya
Svetlana Krivelyova
Natalya Lisovskaya
17.42
16.95
17.50
17.53
17.98
17.82
17.77
17.50
17.90A
18.79
19.15
19.39
19.28
19.48
21.14
21.02

20.70
20.46
20.70
21.52
20.37
18.66
21.20
20.57
21.13
20.74
21.38
19.26
19.92
22.55
20.30
20.72
20.36
20.39
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Tamara Press
Lyudmila Muravyova
Lyudmila Muravyova
Lyudmila Muravyova
Faina Melnik
Tamara Danilova
Faina Melnik
Faina Melnik
Faina Melnik
Faina Melnik

Faina Melnik
Faina Veleva (Melnik)
Natalya Gorbachova
Svetlana Melnikova
Faina Melnik
Faina Melnik
Tatyana Lesovaya
Galina Murašova
Galina Savinkova
Lyubov Zverkova
Ellina Zvereva
Larisa Mikhalchenko
Anne Khorina
Galina Murašova
Olga Davydova
Olga Burova
Larisa Mikhalchenko
Ellina Zvereva
55.57
56.20
58.17
57.63
57.34
55.46
54.70
55.18
57.56A
59.00
58.24
60.80
62.38
67.58
68.02
67.80

67.12
67.92
64.44
64.90
69.60
64.80
65.42
67.82
73.28
65.80
66.06
62.08
65.74
67.72
66.64
67.90
65.30
68.82

  Hammer   Javelin   Heptathlon  
1960
1961
1962
1963S
1964
1965
1966
1967S
1968
1969
1970
1971S
1972
1973
1974
1975S
1976
1977
1978
1979S
1980
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Larisa Shtyrogrizhnaya
not held
Olga Kuzenkova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.60

63.86
Biruté Kalédiené
Elvīra Ozolina
Elvīra Ozolina
Yelena Gorchakova
Elvīra Ozolina
Yelena Gorchakova
Elvīra Ozolina
Mariya Moskalenko
Lidiya Tsymosh
Vera Savenkova
Marite Saulite
Nina Marakina
Nina Marakina
Elvīra Lūsis (Ozolina)
Tatyana Zhigalova
Leolita Blodniece
Svetlana Babich
Nadezhda Yakubovich
Saida Gunba
Saida Gunba
Leolita Blodniece
Sandra Leiskalne
Galina Isayeva
Leolita Blodniece
Zinaida Gavrilina
Natalya Kolenchukova
Natalya Kolenchukova
Natalya Shikolenko
Natalya Yermolovich (Kolenchukova)
Irina Kostyuchenkova
Natalya Yermolovich
Natalya Shikolenko
Natalya Shikolenko
Natalya Shikolenko
54.88*
56.98*
55.35*
54.97*
61.38*
56.22*
54.60*
55.84*
55.64A*
59.60*
56.34*
55.34*
60.12*
63.12*
57.94*
59.54*
63.74*
60.78*
59.04*
63.08*
64.90*
62.24*
63.00*
64.62*
67.00*
69.86*
65.56*
59.64*
67.40*
66.82*
63.20*
64.12*
66.52*
70.36*
Irina Press
Irina Press
Lidiya Shmakova
Tatyana Shchelkanova
Irina Press
Irina Press
Irina Press
Valentina Tikhomirova
Galina Sofina
Valentina Tikhomirova
Valentina Tikhomirova
Valentina Tikhomirova
Valentina Tikhomirova
Nadezhda Tkachenko
Nadezhda Tkachenko
Nadezhda Tkachenko
Lyudmila Popovskaya
Yekaterina Smirnova
Nadezhda Tkachenko
Yekaterina Smirnova
Olga Kuragina
Yekaterina Gordiyenko
Natalya Gracheva
Ramona Neubert GDR
Natalya Shubenkova
Natalya Shubenkova
Natalya Shubenkova
Svetlana Filatyeva
Larisa Nikitina
Remigija Sablovskaité
Larisa Nikitina
Svetlana Drobasko
Viktoriya Babiy
Irina Belova
4972p
5137p
4693p
4863p
5194p
5208p
5084p
4946p
5038Ap
4838p
5095p
5120p
4739p
4653p
4622p
4695p†
4774p
4621p
4746p
4770p
4856p
6321
6611
6836
6799
6510
6631
6307
6414
6566
7007
6025
6174
6523

* - original model javelin, p -pentathlon

  10 Kilometres Road Walk   20 Kilometres Road Walk  
1981
1982
1983S
1984
1985
1986
1986S
1987
1988
1989
1990
1991S
1992C
Aleksandra Deverinskaya
Lyudmila Khrushcheva
Natalya Sharipova
Olga Krishtop
Vera Osipova
Olga Krishtop
Yelena Rodionova
Yelena Nikolayeva
Yelena Nikolayeva
Vera Makolova
Nadezhda Ryashkina
Alina Ivanova
Yelena Nikolayeva
22:50.00t#
22:48.21t#
47:04†
46:15
44:55
45:34
46:21.13t
44:04
43:36.41t
43:04
42:34
42:50
43:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tamara Romanova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1:31:58

# - 5000 metres, t - track walk, † - not included in Spartakiad

© Athletics Weekly 1999-2005


Home Page National Championships Please send updates/amendments to: Athletics Weekly